GLENZZ 
special transport - support - service

goed om te weten over glenzz:

GLENZZ heeft ook een Facebookpagina: https://www.facebook.com/Glenzzsupportandservice en een Instagram account: glenzz_

GLENZZ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 75744708

Het BTW-ID nummer van GLENZZ is: NL001598162B66

GLENZZ is gesitueerd in Beverwijk, Noord-Holland. Dit is tevens ook de standplaats. Van hieruit worden de transportkosten per kilometer en het uurtarief/totale transporttijd berekend. De kosten voor Support & Service worden per uur en/of kilometer berekend en (langdurige) projecten per project. 

Een offerte van GLENZZ is 14 dagen geldig na dagtekening.

Een transportofferte via een ferry en/of door en naar het buitenland is altijd zonder kostenberekening van tolwegen, (eventuele) ontheffingen en overige extra kosten. Deze bijkomende kosten worden naderhand aan u doorberekend met de factuur. Uiteraard worden de extra gemaakte kosten aan u voorgelegd middels bonnen en/of kwitanties.

Na de geleverde diensten door GLENZZ dient u het factuurbedrag binnen 14 weekdagen over te maken naar het rekeningnummer van GLENZZ en/of direct te betalen, met uitzondering van langdurige projecten. Bij langdurige projecten hanteert GLENZZ een voorschotbetaling van minimaal 35% en het restant binnen 10 weekdagen na dagtekening van de eindfactuur. U krijgt te allen tijde een factuur digitaal toegestuurd.

Een offerte en factuur is altijd exclusief 21% btw. U krijgt een offerte en factuur altijd met vermelding van het totaalbedrag inclusief het btw bedrag.
.

 

 DIsclaimer:

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Tekst en typefouten voorbehouden.

 

 

 
E-mailen
Bellen